جلب توجه کردن کودک

سوالتو بپرس
سلام با بچه هایی که همش میخان جلب توجه کنن چطور باید رفتار کرد

پاسخ مربوط به

جلب توجه کردن کودک

سلام همه بچه ها میخوان توجه بگیرن, حالا بعضی وقت ها این توجه طلبی با ناسازگاری های رفتاری است, گاهی نرمال و در حد طبیعی گاهی حتی با زیاد مودب بودن که باز هم مشکل محسوب میشه و.... بدون ارزیابی نمیتونم بگم چه میزان رفتارش طبیعی است. شاید به اندازه کافی از نظر شما باشه, یا کیفیت توجه مناسب نباشه. جز اون که باید دید دقیقا چه رفتاری رو نامناسب میدونید, به هر حال به هر رفتاری توجه کنید زیاد میشه, رفتارهایی که نادیده بگیرید کاهش پیدا میکنه. باز هم البته بستگی به نوع اون رفتار داره
تاریخ سوال:

1395/7/22

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

madar

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: