آموزش مفهوم خطر به دختر 15 ماهه ام

سوالتو بپرس
ببخشید خانوم بلوکات وقتی دختر پانزده ماهه یه کار اشتباهی انجام میده,یا به چیزی دست میزنه ک نباید,چطور باید بهش یاد بدیم ک اشتباهه,چون وقتی دخترم به چیز خطرناکی دست میزنه میگم نکن بیشتر تکرارمیکنه
فقط باید حواسش رو پرت کنید و راه های جایگزین ارائه بدید. قرار نیست بهش درست و غلط رو یاد بدید. میتونید بگید بهش که بخاری داغه اما  برای افزایش دایره لغاتش و با مهربونی و همراه با پرت کردن حواسش. چون شما از دور مثلا میگید بخاری داغه, بچه نمیفهمه, داد میزنید, بچه یا می ترسه از داد شما و موقتا حواسش به داد شما پرت میشه یا به کارش ادامه میده. در هر صورت باید کاری رو بکنید که گفتم
تاریخ سوال:

1395/7/22

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

madar

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: