سوالات زیاد دختر دو ساله ام

سوالتو بپرس
سلام دخترم دوسال و چهار ماهشه خیلی زیاد سوال میکنه مدام در حال حرف زدنه اونقد که من اشکم درمیاد ایا این سوال کردنها در این سن طبیعی هست ؟ممنون.
سلام چه چیز غیرطبیعی در مورد سوال کردن بچه ها میتونه وجود داشته باشه؟ سوال کردن چیز طبیعی است. شاید از طریق زیاد سوال کردن و حرف زدن میخواد توجه شما رو به خودش جلب کنه. سعی کنید در مواقع دیگر هم با او صحبت کنید و به او توجه کنید. , وشاید هم شخصیت کودکتون این باشه ولی به هرحال زیاد سوال کردن نشونه ی  مشکل نیست
تاریخ سوال:

1395/7/22

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

madar

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: