از پوشک گرفتن بچه 20 ماهه ام

سوالتو بپرس
من دخترم 20 ماهشه دو روز شروع کردم به از پوشک گرفتنش و اینکه جیش کردن تو دستشویی رو بهش یاد بدم. ولی خیلی سخته من هر 20 دقیقه میبرم. کارم درسته؟
از پوشک گرفتن یه عمل در طرفه است. یعنی بچه شما هم باید آماده باشه. هر بیست دقیقه دستشویی بردنش اصلا درست نیست استرس آوره. یکم هم زوده. کودک هم باید نشونه هایی از آمادگیش داشته باشه. مثلا پوشکش رو که خیس میکنه یه چیزی بگه. قبلش یاد گرفته باشه رو لگن بشینه. با این مسئله آشنا باشه, بعد کم کم در طول روز برای یکی دو ساعت باز باشه و... . ولی جوری نباشه که شما هر یه ربع بچه رو سر بازی بلند کنید ببرید دستشویی. هیچ فشار و استرسی به بچه نباید وارد بشه. صبور باشید.
تاریخ سوال:

1395/7/22

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

madar

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: