روحیه لطیف کودک

سوالتو بپرس

حساس و احساساتی بودن دختر 2 ساله ام

سلام دختردوساله دارم روحیش حساسه خیلی دلسوزاگه من گریه کنم اونم گریش میگیره تلوزیون نگاه میکنه کسی گریه کنه ناراحت میشه کارتون میدیدمیمون ناراحت بود یه موزم داشت بعدموشی دویداومدموزمیمو ...

مرضیه سرباز || mina || 1395/7/26
مشاهده پاسخ
صفحه قبل
صفحه 1 از 1
صفحه بعد